Kalde talu ja Metsik Elu OÜ-le pani Euroopa Liit ja PRIA 2019 aastal õla alla. Taotlesime ja meile määrati Maaelu Arengukava "Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus" summas 40 000 eurot.

Toetusega viime ellu järgnevad tegevused:

* Frontaallaaduriga Bransoni traktori ja lisaseadmete (erinevad laaduri otsad, käru, mullafrees, vaoajaja) soetamine

* Lüpsimasina ja jooturi soetamine

* Piimajahuti ja pastörisaatori soetamine

* Piimatootmise ruumi vastavusse viimine vastavalt tunnustatud köögi nõuetele